Жиг гаранције "Добро са Златибора"

Жиг гаранције "Добро са Златибора" је регистрован у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије као жиг гаранције.

Власник жига гаранције „Добро са Златибора“ и носилац права жига гаранције је Привредно друштво за развој пољопривреде „Златиборски Еко Аграр“ ДОО.

Жиг гаранције „Добро са Златибора“ се региструје у циљу брендирања производа, повећања пласмана и потрошње локалних производа у туристичкој понуди општине Чајетина, подстицања развоја и производње група локалних производа, подизања нивоа квалитета означених производа и туристичких услуга, очувања аутентичности и традиције, креативности и иновација, односно интегрисане промоције производа и услуга са територије општине Чајетина.

Производи који носе ознаку „Добро са Златибора“ морају бити у складу са важећим законским и пратећим прописима, својим укупним својствима морају задовољити изражене или претпостављене потребе корисника и захтеве утврђене у нормама или спецификацијама, којима се осигурава специфичан, виши ниво квалитета локалних производа.

Обележени производи морају се производити на територији општине Чајетина од сировина са овог подручја, a изузетак чине сувомеснати производи чија сировина пореклом може бити са територије  целе Републике Србије. Обележени производи такође морају задовољавати законске одредбе о сигурности и безбедности хране, заштити животне средине и заштити потрошача, а својим укупним својствима задовољити потребе потрошача.

Смештајни капацитети, односно сеоска туристичка домаћинства као и ресторани која буду носила Жиг гаранције „Добро са Златибора“, морају испуњавати законске услове и прописе у вези са категоризацијом смештајно-угоститељских објеката/пружалаца услуга.

Dobro sa Zlatibora

zlatka.jpg