- Пројекат Златиборско-комски пашњаци, 2010-2012.

Општи циљ пројекта

Стимулисање развоја економских активности у руралним областима пограничних региона. Доприноси повезивању људи, заједница и размену идеја и знања у пограничним регионима.

Специфични циљ

Побољшана продуктивност и конкурентност руралних ресурса у области производње млека кроз заједничке активности партнера и трансфер знања и најбоље праксе у производњи квалитетног и здравог млека.

Резултати

- Формирање институција за пружање саветодавних услуга произвођачима млека у општини Чајетина

- Рурално становништво у партнерским општинама добија техничку подршку у погледу здравствене исправности хране као неке од бенефиција за кориснике

- Опремљене 3 пилот-образовне тачке у општини Андријевица

- Успешна промоција пројекта и ЕУ као донатора

zlatka.jpg