- Утврђивање потреба и препорука спровођења мелиоративних мера уређења земљишта на подручју општине Чајетина, 2016.

Пројекат "Утврђивање потреба и препорука спровођења мелиоративних мера уређења земљишта на подручју општине Чајетина" је реализован у сарадњи са Институтом за воћарство у Чачку.

Сам циљ пројекта да се кроз реализацију направи плански приступ сагледавању целокупног стања и да предлог мера које ће омогућити подизање нових савремених засада воћака и могућности ширења воћарске производње.

Посебни циљеви пројекта:
• Сагледавање педогенских и агроеколошких услова за развој пољопривреде;
• Мере поправке агрофизичких особина земљишта;
• Мере поправке агрохемијских особина земљиша;
• Мапирање погодних земљишта (парцела) за подизање засада;  

Реализација наведеног пројекта обухватила је:
• Теренска и лабораторијска испитивања.

Закључак
• Неопходне су агромелиоративне мере земљишта на подручју Чајетине како би се остварили очекивани приноси;
• Подручја у којима се налазе лаке и средње иловаче бољи су услови за гајење воћа;
• Глиновита земљишта иако су добро обезбеђена хранљивим материјама, она збијена и лоше структуре нису повољна за гајење биљака.
• Испитивана подручја која су била обухваћена анализом ( Семегњево, Рудине, Рожанство, Сирогојно, Трнава, Мачкат, Шљивовица, Бранешци, Крива Река, Трипкова, Љубиш и Јабланица) се међусобно разликују по механичком саставу, а заступљене су лаке иловаче до тешке глинуше.
• На основу свих активности које су биле предвиђене у пројекту  извели су се закључци,  а на основу тога пољопривредни произвођачи (на бази агрофизичких и агрохемијских анализа) добили су увид сходно препорукама коју врсту мелиоративних мера је потребно применити при уређењу земљишта као и избор врсте воћака и сората;

zlatka.jpg