Конкурс за подстицаје у пољопривреди општине Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2024. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина 29.01.2024. године, број 02-11/2024-01, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије (број 000243127 2024 14840 007 000 000 001 од 19. фебруара 2024. године) Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ д.о.о., расписује.
SLIKAB1

zlatka.jpg