Позив за Други изложбено продајни сточни сајам у Кривој Реци

На сајам се могу пријавити сва правна и физичка лица - носиоци пољопривредних газдинстава са територије  општине Чајетина и других општина која у свом власништву поседују говеда (краве и јунице признатих раса), овце раса(сјеничке расе, ил де франс и виртемберг) и козе млечних раса.

•    Подносиоци пријава морају доставити:
1.  Педигреа грлa или матичне листове грла која се оцењују, а за јунице (старости од 15 до 30 месеци)  потврду основне одгајивачке организације да су грла уведена у евиденцију;
2.  Копију потврде о регистрованом пољопривредном газдинству из 2018. године за физичка лица ;
3.  За правна лица потврду из АПР-а и потврда о РПГ;
Максималан број грла по учеснику  (правног или физичког лица) за говеда је два, а за овце пет оваца и један ован у раси, код јагњади колекција од 5 до 7 јагњади старости од 3 до 6 месеци,  док код коза у колекцији четири козе и један приплодњак . Јунице које се такмиче могу бити највише стеоности до 6 месеци.

Грла за продају могу бити изложена на сточној пијаци у оквиру манифестације искључиво ако власник- држаоц животиње поседује обележена грла као и  потврду о здравственом статусу животиње.
Пријављивање је сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова, директно  у просторијама Златиборског еко аграра у Чајетини, Александра Карађорђевића бр. 34. или  на e-mail адресу : ivan.gujanicic@ekoagrar.org и miljko.radisic@ekoagrar.org.

Пријављивање по овом основу је до  петка 18.05.2018. 

Накнадне пријаве неће бити уважене

Пропозиције такмичења на Манифестацији “Други изложбени и продајни сточни сајам у Кривој Реци” за дан 21.05.2018. године 

Сходно Одлуци о одржавању Манифестације донете  пропозиције су:

- Говеда / категорија:  Краве и јунице;

Награде: Прво, друго и треће место. 

Збирни број награда код говеда по категоријама зависиће од броја пријављених раса код саме  врсте.

- Овце / колекција:  пет оваца и ован;
     
- Јагњад/ колекција : од пет до седам јагњади у раси старости од 3 до 6 месеци;
     
- Овце/ расе:  сјеничка, виртемберг, ил де франс;

Награде: Прво, друго и треће место за сваку расу.

- Млечне расе коза:
У колекцији: четири козе и један јарац;
Посебна награда за најлепшу козу.
Награде: Прво, друго и треће место за сваку расу.
    
Оцењивање: Трочлана Комисија састављена од стручних лица из области зоотехнике.

zlatka.jpg