Подстицаји, обавештења и конкурси Екоаграр

1 Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина
01/04/2019
2 Подстицаји за прераду и маркетинг пољопривредних производа
08/10/2018
3 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набвку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура
27/06/2018
4 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла
27/06/2018
5 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набвку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске производње
27/06/2018
6 Обавештење о локалним субвенцијама за регистрована пољопривредна газдинства
07/05/2018
7 Јавни конкурс за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
12/05/2017
8 Конкурс за финансирање пројеката удружења у области пољопривреде
12/05/2017
9 Програм мера подршке пољопривреди и руралном развоју општине Чајетина за 2017.годину
12/05/2017
10 Јавни позив за подношење захтева за регрес рачуна за набавку концентроване сточне хране за увећање стада из сопственог подмлатка
01/03/2017