Златиборски Еко Аграр

Привредно друштво за развој пољопривреде Златиборски Еко Аграр ДОО из Чајетине, основано је на седници Скупштине Општине Чајетина 23. јуна 2011. године.

Као што је и у скупштинској одлуци наведено, Друштво се оснива ради имплементације стратешких циљева општине Чајетина из области пољопривреде, наведених у усвојеним планским документима (Стратегија локалног економског развоја општине Чајетина, Стратегија одрживог развоја општине Чајетина) и имплементације пројекта „Златиборско-Комски пашњаци".

У оквиру ПД за развој пољопривреде "Златиборски Еко Аграр" основана је  млекара "Наша Златка" у Кривој Реци. Млекара је опремљена најсавременијом опремом за прераду 1.500 литара млека дневно у традиционалне производе златиборског краја, сир и кајмак. Прерађује се млеко само са регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Чајетина, чиме се пружа помоћ и подршка малим локалним произвођачима. 

Привредно друштво за развој пољопривреде Златиборски Еко Аграр ДОО из Чајетине је основано као непрофитно друштво и бави се искључиво развојем пољопривреде и подршком пољопривредницима са територије општине Чајетина. Као вид подршке развоју пољопривреде  ПД „Златиборски еко аграр“ власник је жига гаранције квалитета Добро са Златибора.Овај жиг  могу да понесу производи настали од сировина искључиво са територије општине Чајетине и произведени у оквиру исте. Изузетак чине сухомеснати производи за које сировина може да буде са целе територије Р. Србије. Поред производа овим жигом могу се заштитити и услужне делатности које у својој понуди нуде храну заштићену овим жигом.

У оквиру  ПД “Златиборски еко аграр“ послује и Агротехнички центар у Кривој Реци. Агротенички центар поседује механизацију за обављање свих пољских радова у пољопривреди чиме се омогућава пољопривредницима са територије општине Чајетина коришћење савремене механизације а самим тим  врши одговарајућа примена агротехничких мера.

Као још један вид развоја пољопривреде у Општини Чајетина планирано је отварање Агробизнис центра који ће објединити млекару „Наша Златка“ ,Агротехнички центар и бити употпуњен новим садржајима као што су сушара, хладњача. Крајњи циљ овог пројекта је да кооперанти постану сувласници и остваре бенефите продајом финалног производа али се и прихвате одговорности.

Привредно друштво за развој пољопривреде Златиборски еко аграр је општинско предузеће преко кога пољопривредници могу остварити права на повраћаје средстава и субвенције предвиђене Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Општину Чајетину.

zlatka.jpg