Пољопривредно едукативна канцеларија Златиборка

У циљу доприноса економском оснаживању жена на селу, Општина Чајетина у сарадњи са Удружењем „Златиборски плодови“, Привредним друштвом за развој пољопривреде “Златиборски еко аграр“ доо и Удружењем „Савез сеоских жена Чајетине“ у Златиборском округу спроводи пројекат Пољопривредно-едукативна канцеларија – Златиборка“.

Пројектом се формира Пољопривредно-едукативна канцеларија Златиборка, која представља институционалну, системску и стручну подршке женама из руралних подручја, која ће омогућити оснаживање и умрежавање жена, повећање видљивости њихових производа, као и промоцију њиховог рада, а у циљу повећања њихове економске независности. Канцеларија ће организовати осим едукативних и већи број информативних семинара, како би се учеснице пројекта упознале са могућностима финансирања и промоције пословних идеја, а посебна пажња биће посвећена истраживачкој делатности у развоју старт уп-ова, пословној инкубацији и акцелерацији пословних идеја.

У пројекат ће бити укључене чланице Удружења „Савез сеоских жена Чајетине“, а индиректно и њихове породице и целокупна локална заједница, чија је подршка у економском оснаживању жена веома важна. Пројекат посебно има за циљ умрежавање жена на селу кроз систем правовеменог информисања (циркуларне СМС поруке) о свим актуелностима у вези са могућностима развоја њиховог предузетништва и професионалног усавршавања.

Такође, брендирањем Златибора као значајне slow food дестинације, заштитом географског порекла златиборског сира и кајмака, низом маркетиншких активности, као и обуком за писање пројекта у циљу добијања додатних средства за развој предузетништва и упознавањем са примерима добре праксе, кроз пројекат ће бити створене основе за дугорочну одрживост женског предузетништва на селу, а за пет најбољих пословних идеја биће додељена средства у облику гранта за суфинансирање из буџета Општине Чајетина.

Пројекат се спроводи у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање ЛИП 2 Програм ЛИП 2 реализује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ) у оквиру пројекта Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији, који подржава Влада Швајцарске.
 

zlatka.jpg